Lehenengo kontsultan, pazientearekiko lehen kontaktua dugu, honen arazoaren berri izan dezagun. Honetan, diagnostiko oso baten bidez, pazientearen osasun orokorraren azterketa, ahoarena bereziki, egiten dugu, ondoren, pazientearen aukerei eta beharrei zein pazienteak duen arazoari hobeen egokitzen den tratamendu edo alternatibak proposa diezaiokegun. Pazientea bera izanik egingo dena, bere erritmoa eta bere parte hartze maila erabakiko duena, berak zehaztuko du noiz jarriko dugun soluzio mekanismoa martxan.